Współpraca

środa, 20 sierpnia 2014

Znaczki- rozpoznawaczki. Scenariusz/plan dnia.

Nie jest to scenariusz zajęć w klasycznym wydaniu. Jest to połączenie planu dnia z literaturą wykorzystywaną na zajęciach i opisem zabaw. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć poukładane co, gdzie i jak, po kolei. W przedstawionym planie/scenariuszu, zawarte są tylko dwa główne cele zajęć,  które ujęte zostały w planach miesięcznych. Zajęcia przeznaczone są dla grupy dzieci czteroletnich.


I. Poranek

1. Zabawy dowolne.

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 1 wg M. Cieśla, M. Słojewska.

-Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”
. Nauczyciel gra na dowolnym instrumen¬cie perkusyjnym rytm do podskoków, dzieci podskakują swobodnie po sali. Kiedy mu¬zyka milknie, postępują zgodnie z poleceniami: chodzą ciężko jak misie, tańczą lekko jak lale, turlają się jak piłki, podskakują jak pajacyki.
-Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. Dzieci chodzą na palcach, jednocześnie wy-ciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda.
-Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”. Dzieci naśladują ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg.
-Ćwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze”. Dzieci leżą na plecach z nogami ugię¬tymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladują jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadą w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) i szybko (z górki).
-Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”. Dzieci stają wyprostowane i naśladują bociana, unosząc jedną nogę do góry z jednoczesnym rozłożeniem rąk w bok. Starają się utrzy¬mać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmieniają nogę i powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie.
-Ćwiczenie stóp ,,Stopa za stopą”. Dzieci chodzą po sali stopa za stopą, odliczając po sześć stóp, a następnie stają na jednej nodze jak bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. Po¬wtarzając ćwiczenie, odmierzają sześć stóp i zmieniają nogę, na której stał bocian.
-Ćwiczenie wyciszające „Marsz w parach”. Dzieci maszerują w parach po obwodzie koła z jednoczesnym głośnym przeliczaniem kroków do sześciu, następnie zatrzymują się na chwilę i znów maszerują.

3. Czynności higieniczne.

4.”Mucha”- zabawa bieżna i utrwalająca części ciała, wg Klanzy. Mp3 do zabawy znajdziecie TUTAJ.
W czasie przygrywki dzieci biegają-latają, jak muchy.  Następnie zatrzymują się w miejscu i „odganiają” muchy sprzed poszczególnych części ciała.

I.       Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło ucha. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło nosa. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło czoła. Sio!
Bo ta mucha, bo ta mucha, bo ta mucha jest wesoła.
 

II.    Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło głowy. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło brody. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło oka. Sio!
Patrzy na mnie, patrzy na mnie, patrzy na mnie gdzieś z wysoka.
 

III. Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło nogi. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło stopy. Sio!
Lata mucha, lata mucha, lata mucha koło brzucha. Sio!
Zaraz wleci, zaraz wleci, zaraz wleci do fartucha.


II. Zajęcia dopołudniowe

1. „Przyjacielski krąg”- zabawa integracyjna.
Dzieci wspólnie z nauczycielem wypowiadają słowa rymowanki i naśladują wykonywane przez niego gesty:
Stoimy ramię przy ramieniu,                                  Dzieci tworzą krąg, trzymają się za ręce
Możemy być wielcy w okamgnieniu,                     unoszą złączone ręce, stoją na palcach,
Możemy być także mali,                                         opuszczają ręce, przykucają,
Ale nigdy nie będziemy sami!                                Przekazują uścisk sąsiadowi.

2. Kalendarz pogody – uzupełnienie. Jak go zrobić, dowiesz się TUTAJ


3. Zajęcia dydaktyczne.

Kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu.
Dz. rozpoznaje swój znaczek w sali, w szatni, w łazience.

Wiersz „Maczek” Cz .Janczarskiego

Przedszkolaczek jestem proszę
Noszę torbę w niej bambosze.
Mam wyszyty na niej znaczek,
Spójrz czerwony polny maczek
Jaś na torbie ma jaskółkę,
Staś samolot, Kasia pszczółkę
Krzyś motyla, Heniek rower,
Wikcia wiśnie kolorowe…
Torbę swoją wieszam w szatni.
Znam swój znaczek przedostatni.
I wie każdy przedszkolaczek,
Że ten znaczek- to mój znaczek.


3. Wypowiedzi dzieci na temat wiersza.
- Jakie znaczki miały dzieci w wierszu?
Wyjaśnienie, po co są znaczki rozpoznawcze i w jakich miejscach w przedszkolu można je zobaczyć (szatnia, łazienka, sala zajęć).

4. Czyj to znaczek?- zabawa rozwijająca percepcje wzrokową.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi powiększone obrazki znaczków rozpoznawczych. Dzieci rozpoznają przedmioty, które się na nich znajdują, nazywają je. Kolejno odszukują obrazki swoich znaczków wśród innych i układają przed sobą. Nauczyciel rytmizuje nazwy przedmiotów znajdujących się na poszczególnych znaczkach. Dziecko, które rozpozna nazwę swojego znaczka podnosi go do góry.

5. „Znaczki rozpoznawaczki”- zabawa ruchowa.
Na dywanie rozłożone są obrazki ze znaczkami dzieci. Dzieci biegają pomiędzy nimi  w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce, ustawiają się przy swoim znaczku.

6. „Układam swój znaczek”- ćwiczenia analizy i syntezy.
Nauczyciel tnie obrazki ze znaczkami na 3 lub 4 części ( w zależności od możliwości dzieci). Dzieci układają obrazki i naklejają je na kartki.

7. Zestaw integracyjnych nr 3 wg M. Cieśla, M. Słojewska.

Rozwijanie sprawności ruchowej.
Dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez n-la; wykonuje czynności zgodnie z poleceniem.

„Jeż”
Nauczyciel wybiera chętne dziecko, które zostaje jeżem. Zasłania mu oczy szalikiem i obra¬ca go wokół własnej osi. „Jeż” dotyka dzieci rozstawione w niewielkiej odległości od niego. Osoba dotknięta mówi: „Jeżu, jeżu, powiedz, proszę, moje imię”. Dziecko – jeż rozpoznaje kolegę po głosie lub za pomocą dotyku (fryzura, ubranie).
„Korale z jarzębiny”
Dzieci – drzewa jarzębiny stoją prosto, z rączkami wyciągniętymi w górę.
Nauczyciel opowiada, jak wśród gałązek drzewa zaczynają wyrastać maleńkie kuleczki, najpierw są one zielone, powoli rosną, Pani Jesień maluje je na czerwono. Owoce jarzębi¬ny dojrzewają.
Jesienny wiatr porusza gałązkami drzewa – dzieci poruszają rękami w różne strony.
Wiatr zrzuca krągłe koraliki na ziemię – dzieci, jak owoce jarzębiny, turlają się po podłodze.Na hasło „sznur korali” dzieci wstają i łapią się za rączki, tworząc sznur korali.
„Na powitanie”
Każdy, trzymając w ręku papierowy kwiatek, porusza się po sali w rytm znanej piosenki. Zatrzymanie muzyki jest sygnałem do powitania – dzieci machają do siebie kwiatkiem i uśmiechają się. Wąchają kwiatek kolegi.
„Poznaj po głosie”
Dzieci chodzą po sali przy muzyce. Z chwilą zatrzymania nagrania siadają i zasłaniają oczy. Nauczyciel nakrywa jedno dziecko, które naśladuje głosem dowolne zwierzę gospodar¬skie. Pozostali rozpoznają, kto się schował i jakie zwierzę naśladuje.
„Gość w kapeluszu”
Wszyscy stają na obwodzie koła i śpiewając znaną sobie piosenkę, przekazują sobie kape¬ lusz. Na sygnał nauczyciela, np. uderzenie w bębenek, dziecko, które ma w ręku kapelusz, wkłada go na głowę. Jednocześnie robi ukłon, wykonując dowolny gest kapeluszem i wy¬raźnie wypowiada swoje imię. Podczas kolejnych powtórzeń dziecko z kapeluszem może powiedzieć swoje nazwisko lub imię i nazwisko.
„Kulig imion”
Uczestnicy stoją w kręgu. Nauczyciel wyjaśnia, iż w zimowy, śnieżny czas podróżuje się sa-niami. Każde dziecko dołączy ze swoimi saneczkami do naszego wspólnego kuligu. Pierw¬sza osoba w kuligu zaprasza kolejne dziecko, skandując jego imię, pozostali pomagają skan¬dować imiona. Zabawę kontynuujemy do momentu, aż wszystkie dzieci dołączą do kuligu.
„Na pożegnanie”
Dzieci – żaby siedzą w kręgu w przysiadzie podpartym. Nauczyciel kumka: „kum, kum” i klaszcze dwa razy w dłonie. Taki sam gest pożegnania powtarzają kolejne osoby z kręgu.

8. Zabawy dowolne.

9. Czynności higieniczne.

10. Czynności samoobsługowe- obiad.

11. Czynności samoobsługowe- ubierani/rozbieranie.

12. Spacer.

13. Czynności higieniczne.

14. „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”- wzajemnie opowiadanie wymyślonych historyjek.
Chętne dzieci, podczas relaksacji, opowiadają wymyślone przez siebie bajki.
Rozwój mowy i wyobraźni.

III. Zajęcia popołudniowe

1. Czynności higieniczne.

2. „Pociąg ze znaczkami”- utrwalenie wyglądu znaczka rozpoznawczego.
Nauczycielka przykleja na tablicę pociąg. Obok, nakleja znaczki rozpoznawcze dzieci. Wywołane dziecko musi odnaleźć swój znaczek i umieścić go w wybranym wagoniku.

Zdjęcie: http://dodatkiwkiosku.blogspot.com/2012/10/nauczycielka-przedszkola-listopad-2012.html

Ta zabawa jest wstępem do „sprawdzania obecności”. W późniejszych dniach, przed rozpoczęciem zajęć, codziennie będę wyczytywała listę dzieci z naszej grupy. Każde dziecko,  które usłyszy swoje imię i nazwisko, będzie podchodziło do tablicy, odszukiwało swój znaczek i umieszczało go w wagoniku. Dzięki temu, maluchy codziennie będą utrwalały wygląd swojego znaczka.

3. Utrwalanie słów i melodii piosenki „ Jestem sobie przedszkolaczek”.

4. Zabawy dowolne.

5. Czynności gospodarczo- porządkowe.
Utrwalanie treści rymowanki: „Porządki”.

O zabawki zawsze dbamy,
Po zabawie je sprzątamy.
Każdy przedszkolak o tym wie,
Po zabawie sprząta się.
 Scenariusze powstają w oparciu o następujące publikacje:
„Przedszkole trzylatka”- przewodnik metodyczny”. M. M. Skrobacz, MAC Edukacja, Kielce 2009
„Przedszkole czterolatka”- przewodnik metodyczny”. Małgorzata Marczak, Grażyna Szadkowska, Grupa Edukacyjna S.A .2008
„Dziecięca matematyka”  E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Warszawa 1997
„Świat trzylatka- zbiór zabaw ruchowych”. Marzanna Cieśla, Monika Słojewska, Wyd.JUKA, Warszawa 2009, a także materiały znalezione w Internecie i serwisie internetowym www.chomikuj.pl

3 komentarze:

  1. Twoje tipsy mi sa bardzo pomocne.Jestem wdzieczna ze znalazlam twoja strone.
    Prowadze polskie przedszkole dla polonii w USA a ze pracowalam tylko w przedszkolach w Austrii nie mialam dojscia do polskiego materialu i metod.Dziekuje bardzo i pozostane nadal wierna fanka twojej strony😛

    OdpowiedzUsuń