Współpraca

środa, 30 listopada 2016

Zabawy zwierząt leśnych - scenariusz zajęć ruchowych dla 3 latkówScenariusz zajęć przedszkolnych


Prowadząca: mgr A. B
Data: 30.11.16 r.
Grupa wiekowa: 2,5 - 3 latki
Temat kompleksowy: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Temat zajęć: Zabawy zwierząt leśnych

Cel główny: 
- Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci: zachęcanie i wdrażanie do uczestnictwa w
  zorganizowanych zabawach i zajęciach ruchowych w sali (PP. 5.4)

Cele kształcenia:
- rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na temat poznanego
  środowiska przyrodniczego (3.3)
- rozwijanie umiejętności sensownego łączenia 2 obrazków w pary (12.2)
- rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa dźwięków: szybko-wolno (8.2)
- kształtowanie umiejętności wiązania opisu słownego z postacią (4.3)
- kształtowanie umiejętności prawidłowego poruszania się na czworaka, wykonywania klęku i
  siadu podpartego (5.3,4)
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych (13.8)
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku (13.6)
- rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego

Cele operacyjne:
- dz. wie, w jaki sposób wybrane leśne zwierzęta przygotowują się do zimy
- dz. potrafi przyporządkować emblematy ze zwierzętami do ich zimowych mieszkań
- dz. potrafi dostosować swój sposób poruszania się do tempa wygrywanego na tamburynie-
  porusza się szybko lub wolno
- dz. potrafi rozwiązać zagadkę słowną i podać nazwę zwierzęcia, którego ona dotyczy
- dz. podejmuje próbę prawidłowego poruszania się na czworaka i wykonania klęku i siadu
  podpartego
- dz. rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe
- dz. przelicza elementy w zakresie 5
- dz. potrafi odróżnić sformułowanie prawdziwe od fałszywego

Metody pracy:
- Metoda czynna: Ćwiczenia; Zadania stawiane dziecku;
- Metoda słowna: Instrukcja i objaśnienia; Rozmowa; Zagadki
- Metoda percepcyjna: Pokaz i obserwacja;

Formy pracy:
- Indywidualna
- Zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
- nośnik z piosenkami: „Chrapu chrap”, „Sąsiadeczko, wiewióreczko”, „Jeżyk i liście”
- tamburyno
- treści zagadek słownych
- emblematy:  zwierząt (jeża, niedźwiedzia, wiewiórki); kolorowych kół (żółte, zielone,
  czerwone)
- sylwety zimowych domów zwierząt: gawra, dziupla, kopiec liści
- koła hula-hop w kolorach: żółty, zielony, czerwony, niebieski
- woreczki gimnastyczne

 Przebieg zajęć:
1. "Kto mi powie..."- przypomnienie tematyki tygodniowej zajęć.

N-l zadaje pytanie dzieciom : Kto mi powie, o czym w tym tygodniu rozmawiamy? 
Dzieci starają się udzielić odpowiedzi na postawione przez n-la pytanie.

 
2. "Zwierzęta szukają swoich domków"- zabawa ruchowa z wykorzystaniem emblematów i tamburyna i kół hula-hop

Dzieci otrzymują emblematy ze zwierzętami: niedźwiedź, jeż, wiewiórka. Na dywanie rozłożone są koła hula-hop, wewnątrz których znajdują się ilustracje zimowych domów zwierząt: gawra, dziupla, kopiec liści. Dzieci-zwierzęta udają się na spacer po lesie i poruszają się w rytmie tamburyna: wolno, szybko. Na hasło: Zwierzęta szukają swoich domków, muszą zająć miejsce w odpowiednim kole: wiewiórka=dziupla, niedźwiedź=gawra, jeż=kopiec liści.
3."Jesteśmy zwierzętami z lasu"- zabawy ruchowo- naśladowcze

Nauczyciel informuje dzieci, że za chwilę będą poruszały się jak poznane zwierzęta.
Aby dowiedzieć się, jakim zwierzęciem będą, muszą rozwiązać zagadki. 

Zagadka nr 1
Przez całą zimę mocno śpi.
My go nie zbudzimy, bo się go boimy.

"Niedźwiedzie na spacerze"-  zabawa przy piosence "Chrapu chrap..." 
Z wykorzystaniem kół hula- hop.

Dzieci- niedźwiedzie, poruszają się po sali na czworaka do piosenki. Na pauzę w muzyce i hasło "niedźwiedzie do gawr", dzieci zajmują miejsca w kołach hula-hop i "zasypiają", kładąc się na boku, z podkulonymi nogami.Zagadka nr 2
Ma rudą kitę
po drzewach skacze.
Zimą w swej dziupli,
z głodu nie płacze.

"Wiewiórka robi zapasy na zimę"- zabawa przy piosence "Sąsiadeczko wiewióreczko"
Z wykorzystaniem emblematów z kolorami podstawowymi, kół hula-hop i woreczków.

Na środku dywanu rozłożony jest koc-trawa. Na nim znajdują się woreczki- orzeszki. Dzieci otrzymują emblematy w kolorach podstawowych, takich samych jak kolory kół hula-hop. Dzieci-wiewiórki skaczą w siadzie podpartym do piosenki. Na pauzę w muzyce, zabierają woreczek-orzeszek i zanoszą go do dziupli- koła, w takim samym kolorze jak ich emblemat. Następnie, przeliczają, po ile orzeszków znajduje się w każdej dziupli i szacują, gdzie jest najwięcej, gdzie najmniej lub, że jest wszędzie po tyle samo.
 
Zagadka 3
Kolczaste ubranie
nosi na swym grzbiecie,
chowa się wśród liści
co to? Czy już wiecie?

"Jesteśmy jeżami"- zabawa  przy piosence "Jeż i liście"

Dzieci-jeże, w klęku podpartym przemieszczają się przy piosence, w dowolnych kierunkach po sali. Na pauzę w muzyce zwijają się w "kuleczki" i zasypiają.


      4. „Prawda, fałsz”- zabawa słowna.

Nauczyciel odczytuje zdania, dotyczące poznanych zwierząt, a dzieci udzielają odpowiedzi przy użyciu zwrotów: prawda/ fałsz.

- Niedźwiedź zapada w sen zimowy.
- Jeż gromadzi zapasy na zimę.
- Wiewiórka mieszka w gawrze.
- Jeż zbiera liście, by zbudować z nich zimowy domek.
- Niedźwiedź  mieszka w dziupli.
- Wiewiórki gromadzą zapasy na zimę.


1 komentarz: